Tổng cộng:

Công ty công nghệ Bemin trang bị ghế lười Home Dream cho tất cả các chi nhánh văn phòng toàn quốc.
Nhân viên công ty Bemin được nghĩ ngơi và thư giãn ngay tại văn phòng trong giờ nghĩ giải lao trưa

Ghe Luoi Home Dream Bemin (1)

Ghe Luoi Home Dream Bemin (2)nGhe Luoi Home Dream Bemin (3)

Ghe Luoi Home Dream Bemin (4)

Ghe Luoi Home Dream Bemin (5)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.