Banner Envent 49 Banner Flash Sale.jpg

Showing 1–12 of 51 results

Show sidebar

Bed Pillow Memory Form

500.000,0
- Sử dụng: Dùng làm gối ngủ, bảo vệ đốt sống cổ và đầu cho giấc ngủ. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng theo tiêu chuẩn đóng gói. - Chất liệu: Memory Form mềm mại, đàn hồi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và lớp Memory Form. - Kích thước tiêu chuẩn: 50W x 30L x 10H1 x 7H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 630gr - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).  

Bobping Canvas

1.500.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong - Chất liệu: Canvas nhẹ, bền chắc, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 115L x 35H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Casual Olefin

2.200.000,0
- Sử dụng: Dùng được cả trong nhà và ngoài trời. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong - Chất liệu: Olefin sunproof chống nước ngoài trời - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một miệng túi liên kết đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 65L x 100H1 x 30H2 cm - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

CoCo Apple

1.000.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: canvas bền chắc, nhẹ, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 65H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).

CoCo Avocado

1.000.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: canvas bền chắc, nhẹ, rút mồ hôi.. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 65H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).

CoCo Pineapple

1.000.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: canvas bền chắc, nhẹ, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 65H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).  

CoCo Seashell

1.000.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong - Chất liệu: Canvas bền chắc, nhẹ, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 65H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

CoCo Sheep

1.000.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: canvas bền chắc, nhẹ, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 65H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Drop Candy

1.600.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Velvet mềm mại, rút mồ hôi, ít bám bụi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 100H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Drop Canvas Flower Classic

1.800.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Canvas nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 90L x 120H1 x 40H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).  

Drop Canvas Mickey

1.600.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong - Chất liệu: Canvas nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 100H1 x 30H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Drop Canvas Summer Flower

1.800.000,0
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong - Chất liệu: Canvas nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 90L x 120H1 x 40H2 (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)