Hiển thị tất cả 12 kết quả

Show sidebar

Tetra Junior Micro

300000 

Tetra Large Micro American

1280000 

Tetra Large Micro Canada

1280000 

Tetra Large Micro Shark

1280000 

Tetra Large Simili

1500000 

Tetra Medium Micro

700000 

Tetra XLarge Luxury

3000000 

Vỏ + Ruột Ghế Lười Tetra Junior Micro (Không bao gồm hạt xốp)

250000 

Vỏ + Ruột Ghế Lười Tetra Large Micro (không bao gồm hạt xốp)

750000 

Vỏ + Ruột Ghế Lười Tetra Large Micro (Không bao gồm hạt xốp)

600000 

Vỏ + Ruột Ghế Lười Tetra Medium Micro (Không bao gồm hạt xốp)

500000 

Vỏ + Ruột Ghế Lười Tetra XLarge Luxury (không bao gồm hạt xốp)

2400000