Showing 61–72 of 94 results

Show sidebar

Sofa Pillow Memory Form

550.000 
- Sử dụng: Dùng làm tựa lưng, bảo vệ cột sống lưng. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng theo tiêu chuẩn đóng gói của công ty dịch vụ giao hàng. - Chất liệu: Memory Form mềm mại, đàn hồi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và lớp Memory Form. - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với vỏ áo (tham khảo thêm quy định bảo hành).

Sofa Shoes Canvas

1.500.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Canvas nhẹ, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 85W x 65L x 35H (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Strawberry Medium Micro

1.200.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một túi đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 130H1 x 30H2 cm - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg ( +/- 200gr ) - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho cả trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).

Strawberry Micro

1.400.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một túi đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. - Viền gân đặc trưng của Dream Beanbag. - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 90L x 150H1 x 30H2 cm - Trọng lượng tiêu chuẩn: 4kg ( +/- 200gr ) - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho cả trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).  

Tetra Junior Micro

500.000 
- Sử dụng: Dùng trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao đã bao gồm xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong - Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một túi đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 75W x 100L x 75H1 x 15H2 cm - Trọng lượng tiêu chuẩn: 2kg ( +/- 200gr ) - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho cả trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Tetra Large Micro

1.400.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm hạt xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một túi đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 100W x 150L x 100H1 x 30H2 cm - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg ( +/- 200gr ) - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho cả trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)  

Tetra Medium Micro

1.000.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng đã bao gồm xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong. - Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một túi đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 120L x 75H1 x 15H2 cm - Trọng lượng tiêu chuẩn: 2kg ( +/- 200gr ) - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho cả trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).

Vỏ + Ruột Ghế Lười Ballbag Micro (không bao gồm hạt xốp)

850.000 
– Sử dụng: Dùng trong nhà, có thể sử dụng ngoài trời có sàn gỗ. – Đóng gói: Sản phẩm giao đã bao gồm xốp theo tiêu chuẩn đóng gói bên trong – Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. – Sản phẩm bao gồm vỏ áo và một túi đựng hạt xốp bên trong giúp hạt bảo đảm an toàn trong túi. – Viền gân đặc trưng của Home Dream. – Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 80H cm – Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg ( +/- 200gr ) – Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho cả trẻ em. – Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)

Vỏ + Ruột Ghế Lười CoCo (Không bao gồm hạt xốp)

620.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng bao gồm vỏ và ruột. - Chất liệu: canvas bền chắc, nhẹ, rút mồ hôi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 80W x 80L x 65H1 x 30H2 (cm) - Định lượng hạt xốp: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).

Vỏ + Ruột Ghế Lười Jumbo Velvet (Không bao gồm hạt xốp)

1.300.000 
- Sử dụng: Dùng được cả trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng bao gồm vỏ và ruột. - Chất liệu: Velvet mềm mại, đàn hồi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn:110W x 110L x 40H (cm) - Định lượng hạt xốp: 3,5kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).

Vỏ + Ruột Ghế Lười K-Bean Canvas (Không bao gồm hạt xốp)

910.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng vỏ và ruột. - Chất liệu: Canvas bền chắc, rút mồ hôi, không bám bụi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 130L x 30H (cm) - Định lượng hạt xốp: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em. - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành).  

Vỏ + Ruột Ghế Lười K-Bean Micro (Không bao gồm hạt xốp)

650.000 
- Sử dụng: Dùng được trong nhà. - Đóng gói: Sản phẩm giao hàng bao gồm vỏ và ruột. - Chất liệu: Micro nhẹ, rút mồ hôi, không bám bụi. - Viền gân đặc trưng của Home Dream. - Kích thước tiêu chuẩn: 90W x 130L x 30H (cm) - Trọng lượng tiêu chuẩn: 3kg - Dây kéo tiêu chuẩn: YKK an toàn cho trẻ em - Bảo hành: Trọn đời với áo gối (tham khảo thêm quy định bảo hành)