Tổng cộng:
Đào tạo gắn kết doanh nghiệp vốn được xem là một trong những yếu tố giúp cho lý thuyết được vận hành hiệu quả tại Doanh Nghiệp.
11/11/2021 Home Dream ký kết cùng trường Đại Học Tài Chính Marketing hợp tác đào tạo, chia sẻ kinh nghệm và tiếp nhận nguồn nhân lực sau đại học. Giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp và có môi trường thực tập làm việc theo đúng chuyên môn.
255394466 261219599263854 6447665815935923205 N
https://www.uef.edu.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.